Štěpanovský, a.s. - kartonáž

Poradenství a návrhy

Ná základě specifických vlastností výrobku a individuálních potřeb zákazníka připraví naši zkušení odborníci v případě, že zákazník nemá vlastní představu o novém obalu, vzorek dle našeho návrhu. Toto provádíme na moderně vybaveném pracovišti s pomocí počítačového konstrukčního programu, kdy je navržen optimální způsob zabalení každého předmětu.

Vhodnost navrženého řešení si zákazník ověří na vzorcích, které na místě vyrobíme na moderním řezacím plotru.

Vzorky se vyrábí před každou prvozakázkou a po jejich odzkoušení a odsouhlasení je zahájena příprava sériové výroby.