Štěpanovský, a.s. - kartonáž

Servis a dodávky

V rámci servisu a dodávek zboží pro zákazníky je samozřejmě snahou našich pracovníků jejich plnění v co nejkratší lhůtě a prvotřídní kvalitě.

S ohledem na dostupné moderní technologie je firma schopna uspokojit náročné požadavky svých odběratelů z hlediska výroby, ceny a kompletního servisu.

Nadstandardní služby:

  • výroba a údržba výsekových desek
  • foliování hotových výrobků
  • vlastní operativní doprava